AALBORG TOLKESERVICE

Tolkning er mere end bare oversættelse. Tolkning er også kulturformidling, der kræver forståelse af kulturen bag de to sprog, der tolkes i mellem. Hos Aalborg Tolkeservice har vi et godt kendskab til både den danske og andre kulturer. Det er en betingelse for, at tolkningen ikke leder til misforståelser. Derfor kan Aalborg Tolkeservice tilbyde høj kvalitet i både mundtlig og skriftlig oversættelse, som vi løser for både offentlige og private virksomheder.

VORES SERVICE

Aalborg Tolkeservice står altid inde for de tolke vi sender ud. Alle opgaver bliver udført af dygtige freelance tolke, som alle har modtaget en grundig introduktion til tolkearbejdet. Vi arbejder altid med omkring 50 forskellige sprog og dialekter. Hvis du vælger at benytte dig af Aalborg Tolkeservice garanterer vi:

PRÆCIS TOLKNING

Vi sørger for at tolken leverer en professionel og præcis tolkning af det du som kunde ønsker.

OVERHOLDER MØDER

Vi gør meget ud af at vores tolke møder som aftalt og overholder mødetidspunkter med vores kunder.

MENTOR

Vores tolke kan også bruges som mentorer for dig som lige er ankommet, og som er på bar bund med bolig og integration, og ikke har danske venner og familie. Vi kan stille en person til din rådighed, som kommer fra din kultur og som har været i din situation, og som kan hjælpe dig med en god start i Danmark.

PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER

Som tolk kan man være udsat for at skulle oversætte personfølsomme oplysninger. Vi garantere at ALLE tolke håndtere personfølsomme oplysninger fortroligt, og overholder deres tavshedspligt i forhold til det materiale der skal tolkes.

TOLKEBISTAND

Vi giver bekræftelse på tolkebistand samme dag, som du bestiller. Hos os ønsker vi at sikre korrekt gengivelse af budskabet for at undgå utilsigtede fejl og hændelser.

"Vi lægger vægt på kvalitet, korrekt gengivelser af budskaber og forståelsen af kulturen bag de to sprog, der tolkes i mellem."