Mentor

Aalborg Tolkeservice tilbyder derudover en mentorordning for nye danskere. Her kan vi stå til rådighed med indføring i blandt andet den danske kultur samt normer og værdier.

Vi kan hermed hjælpe med at finde vej og få fodfæste i det danske samfund. Dette gøres ved at tilbyde nydanskeren en mentor, baseret på hvilket land nydanskeren kommer fra. På den måde kan vi formidle alt fra integration, boligsøgning og selvfølgelig tolkning. Vi stiller således en person til rådighed, som fungerer som kontakt og støtteperson til den nye dansker, samtidig kan han/hun spejle sig i den pågældende mentor.